Kategórie Produktov

Prihlásiť sa
info@hygart.sk +421 918 792 401

Hydroxid sodný 1 kg

Hydroxid sodný 1 kg

2.00€ s DPH 1.67€ bez DPH

Likviduje zbytky jedál, vlasy, nechty, zvieraciu srsť, toaletní papier, zápach

Dostupnosť:  Skladom
Kód Produktu: 00126

Zdieľať:

Hydroxid sodný je chemická základná surovina pre obecne známej použitie. Jeho účinnosť najviac oceníte v sifónoch umyvadiel, drezov, váň, sprchových kútov, pisoárov, toaletách, domových kanáloch a v rôznych potrubiach. Dokonale z nich odstráni vlasy, chlpy, zvieraciu srsť, nechty, zvyšky potravín, tuky, toaletný papier, vatu i keď nepríjemné pachy. Mikroperličky sa veľmi rýchlo rozpustia a efektívne odstránia usadeniny. Nemožno používať na hliníkové potrubie!Doporučené dávkovanie: Pre dosiahnutie čo najúčinnejšieho efektu odporúčame posýpať 2 - 3 vnútorneho uzáveru (60 - 90 g) hydroxidu sodného a zaliať 0,5 - 1l horúcej vody. Necháme pôsobiť 30 minút a napokon prepláchneme. V prípade, že aplikácia nedosiahne správneho efektu, odporúčame celý postup opakovať. Po každom použití obal dostatočne uzavrite a následne prekontrolujte, keď je bezpečnostný uzáver riadne uzavretý!

Nebezpečenstvo! obsahuje hydroxid sodný, spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí. Uchovávejte mimo dosahu detí. Nevdychujte dym/hmlu/pármi/rozprášenej tekutiny. Po manipulácii dôkladne umyte veľkým množstvom vody. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. Pri požití vypláchnite ústa. Nevyvolávajte grcanie. Pri styku s kožou alebo s vlasmi všetky kontaminované časti odevu okamžite zoblečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. Pri zasiahnutí očí niekoľko minút opatrne vyplachnite vodou. Vyberte kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri vdýchnutí zaistite čertsvý vzduch. Pri nepravideľnom dýchaní alebo jeho pri jeho zástave vykonávajte umelé dýchanie. Ihneď privolajte lekára.

Tento produkt zatiaľ nikto nehodnotil.

Neurčené

Výroba hygienických a čistiacich prostriedkov

Všetky produkty tohto výrobcu

Zákazníci ktorí si zakúpili Hydroxid sodný 1 kg nakupujú aj