Krezosan 950 ml

Kód: 06632
Neohodnotené
Značka: Neurčené
€3,36 €3,36 / 1 ks
Skladom (>5 ks)
Krezosan je tekutý čistiaci prostriedok s dezinfekčným účinkom. Slúži na čistenie a dezinfekciu verejných hygienických a zdravotníckych priestorov, na dezinfekciu a čistenie všetkých druhov podláh, chodieb, kúpeľní, sociálnych zariadení, a pod.

Detailné informácie

Garancia doručenia
Garancia doručenia
v rámci celej SR
Darček zdarma
Darček zdarma
Ku každej objednávke

Podrobný popis

Krezosan fresh má baktericídny účinok po 30 minútach pôsobenia, sporocídny účinok po 60 minútach pôsobenia a virucídny účinok po 30 minútach pôsobenia.

Zloženie: 15 -30% aniónový tenzid, izopropylalkohol, parfum , účinná látka: 17500 mg/kg pentándiál.

Dávkovanie a použitie:
Prípravok sa používa len riedený v pomere 1 diel prípravku a 9 dielov vody. Pripraveným roztokom umyte znečistené plochy a predmety, nechajte pôsobiť a potom dôkladne opláchnite čistou vodou. Doporučujeme použitie v potravinárskom priemysle, v gastronickom priemysle, v zdravotníctve, v školstve, v službách, v domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:
Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí.Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Zabráňte vdychovaniu pár. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
PO VDÝCHNUTÍ:
Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri sťaženom dýchaní: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM /tel.č.02/54774166/ alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM tel.č.02/54774166 alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zákaz opakovaného použitia obalu. Skladovanie: Prípravok skladujte v suchých priestoroch chránených pred mrazom a priamym slnečným žiarením pri teplotách + 5°C až +30°C.

Balenie: 950ml Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby

Dodatočné parametre

Kategória: Hygienické potreby
Hmotnosť: 0.95 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: