Kategórie Produktov

Prihlásiť sa
info@hygart.sk +421 918 792 401

Umývací prostriedok do umývačiek riadu 10 L

Umývací prostriedok do umývačiek riadu 10 L

Prípravok na strojné umývanie riadu 10 L

39.00€ s DPH 32.50€ bez DPH

Univerzálny tekutý umývací detergent pre profesionálne umývačky riadu. Vysoko koncentrovaný alkalický prostriedok na strojové umývanie riadu v jedno aj viac komorových umývačkách

Dostupnosť:  Skladom
Kód Produktu: 161931

Zdieľať:

Vynikajúci umývací prostriedok pre umývačky riadu a skla. Odstraňuje hrubé nečistoty.

Zloženie: Hydroxid sodný, Hydroxid draselný, Metakremičitan sodný - pentahydrát, < 5% Fosfonáty

Bezpečnostné upozornenie: Nebezpečenstvo !
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže byť korozívna pre kovy.
Uschovajte mimo dosahu detí. Nevdychujte pary. Noste ochranné gumené rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare.

Uschovajte uzamknuté.

Po požití: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou.

Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.

Zneškodníte obsah, nádobu ako nebezpečný odpad. Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby, ktorý je na obale.

Balenie: 10 L

Tento produkt zatiaľ nikto nehodnotil.

HygArt s.r.o.

Naša spoločnosť vznikla v roku 2010 odkúpením výrobnej technológie firmy NIPARI, ktorá pôsobila na trhu s kozmetickými a čistiacimi prostriedkami niekoľko rokov. Výroba bola presťahovaná z Lučenca do Liptovského Hrádku, kde sídli dodnes

Všetky produkty tohto výrobcu

Zákazníci ktorí si zakúpili Umývací prostriedok do umývačiek riadu 10 L nakupujú aj