Kategórie Produktov

Prihlásiť sa
info@hygart.sk +421 918 792 401

Alko70 500ml s rozprašovačom

Alko70 500ml s rozprašovačom

Alkoholová dezinfekcia na povrchy 500ml s rozprašovačom

2.94€ s DPH 2.45€ bez DPH

Dezinfekčný prostriedok s alkoholom na dezinfekciu povrchov

Dostupnosť:  Skladom
Kód Produktu: 4420

Zdieľať:
Určený na čistenie povrchov, používať neriedený.
Určený len na vonkajšie použitie.
Má dráždivé účinky na oči.
Nadmerná expozícia môže mať za následokpodráždenie, pokožky alebo dýchacích ciest.
Nevhodný na potravinárske účely.

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre životné prostredie.

Obsahuje : pepermintový olej. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Uchovávajte v tesne uzavretých originálnych alebo správne označených náhradných obaloch.Skladujte na suchom mieste chránenom pre pôsobením počasia, s dostatočným vetraním.
Vmieste skladovania odstráňte všetky možné zdroje zapálenia, nepoužívajte otvorený oheň,nefajčite. Chráňte pred dlhodobým pôsobením tepla a priameho slnečného žiarenia.Uchovávajte oddelene od oxidačných činidiel a silných kyselín.
Uchovávajte mimo dosahudetí. Dodržiavajte podmienky pre skladovanie horľavých kvapalín II. triedy nebezpečnosti.

Používajte ochranné rukavice (STN EN 374). Používajte poukončení práci regeneračný krém.

Tento produkt zatiaľ nikto nehodnotil.

HygArt s.r.o.

Naša spoločnosť sa zaoberá predajom hygienických a čistiacich prostriedkov.

Všetky produkty tohto výrobcu

Zákazníci ktorí si zakúpili Alko70 500ml s rozprašovačom nakupujú aj